Zarządzanie projektami

Oferujemy Państwu kompleksową realizację projektów, gwarantującą:

 • bezpieczeństwo;
  projektu jest relizowany zgodnie z prawem i wytycznymi UE,
 • wysoką jakość realizacji projektu;
  dokumentacja jest prawidłowo prowadzona i archiwizowana,
 • przejrzystość prowadzenia projektu;
  możliwość upowszechniania efektów projektu – raport podsumowujący projekt w przystępnej formie przedstawiający przebieg i rezultaty projektu.

Zapewniamy:

 1. dostosowany do potrzeb harmonogram rozliczania projektu:
  • opis dokumentów księgowych zgodny z obowiązującymi normami;
  • raportowania postępu projektu;
  • przygotowywanie wniosków o płatność poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. zarządzanie dokumentami księgowymi zgodnie z założeniami projektu oraz obowiązującym prawem.
 3. archiwizowanie ujednoliconej dokumentacji projektowej,
 4. doradztwo w zakresie zawierania umów projektowych,
 5. przeprowadzanie kontroli lub audytu instytucji uprawnionych.