Tworzenie współpracy B+R

Innotechcenter koordynuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi i środowiskiem akademickim. Poszczególne cele obejmują wykorzystanie współpracy do promowania przedsiębiorstw członkowskich i opracowanie wspólnego marketingu, podniesienie poziomu usług i produktów, wypracowanie innowacyjnych technik i rozwiązań, wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólne przeprowadzanie badań, pozyskiwanie dofinansowań, organizację szkoleń, konferencji, targów; a także zapewnienie członkom doradztwa marketingowego, finansowego i prawnego.

Działania te służyć mają podniesieniu poziomu konkurencyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i rozwinięciu ośrodków akademickich.