Pozyskiwanie funduszy

Pozyskiwanie funduszy jest procesem wieloetapowym. Oferujemy wszechstronną pomoc we wszystkich fazach zdobywania wsparcia finansowego, t.j:

  • wyboru odpowiedniej i dostosowanej do potrzeb formy wsparcia
  • poszukiwania partnerów finansowych,
  • kompleksowego opracowania wniosku o dofinansowanie (przygotowania dokumentacji pod względem merytorycznym i efektywnościowym)
  • przygotowania indywidualnego i unikatowego biznesplanu,
  • monitorowania realizacji finansowania projektu (administracja dokumentów, koordynacja działań metodycznych, biężące, jak i końcowe rozliczenie projektu).