Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Projekty inwestycyjne są najlepszą możliwością podniesienia konkurencyjności firmy i/lub jej rozwoju. Innotechcenter oferuje wsparcie w zakresie uzyskania dofinansowania na wywyższe projekty z funduszy europejskich poprzez działania w programach:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Polska Cyfrowa
  • Program Polska Wschodnia
  • Regionalne Programy Operacyjne.

Uzyskane dofinansowania można przeznaczyć na:

  • rozwój infrastruktury przedsiębiorstw
  • wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług
  • wzmocnienie oferty produktowej i technicznej
  • modernizacje procesów organizacyjno-technologicznych.