Finansowanie projektów edukacyjnych

Innotechcenter wspiera indywidualny rozwój przedsiębiorców i ich podwładnych poprzez uzyskiwanie dofinansowania na takie działania, jak:

  • podnoszenie kompetencji pracowników,
  • współpracę międzysektorową ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw,
  • edukację cyfrowa i wykorzystanie technologii informacyjnych,
  • kształcenie formalne i pozaformalne beneficjentów.

Programy unijne, z których czerpiemy środki na ww. działania, to:

  • POWER
  • Erasmus+.