Finansowanie projektów B+R

Innotechcenter w równym stopniu wspiera tak przedsiębiorców, jak i kadrę naukową poprzez uzyskiwanie środków finansowych z takich programów, jak:

  • HORIZON 2020
  • NCBiR
  • POWER.

Zdobyte środki finansowe można przeznaczyć na:

  • wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów i usług poprzez realizowanie specjalistycznych badań;
  • wdrożenie wyników badań w sektor przemysłowy;
  • współpracę międzynarodowa pomiędzy naukowcami i ośrodkami badawczymi.