Finansowanie działań innowacyjnych

Innotechcenter wspiera przedsiębiorców w ich innowacyjnych działaniach poprzez pozyskiwanie dla nich środków unijnych z takich programów, jak:

 • HORIZON 2020
 • COSME
 • INTERREG IVC
 • Program dla Europy Środkowej
 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Wiedza Edukacja Rozwój

Uzyskane środki finansowe można przeznaczyć na:

 • wdrażanie nowych modeli biznesowych (dotyczy to także MŚP),
 • wykorzystywanie elementów ICT,
 • wejście na rynki zagraniczne,
 • transfer innowacji,
 • transfer wiedzy i technologii (współpraca B+R).