Doradztwo biznesowe

Świadczymy usługi consultingowe z zakresu:

 • szkoleniowego
  (analiza potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem rozwoju pracowników, planowanie i projektowanie kursów);
 • projektowego
  (wsparcie wypracowania koncepcji projektu, analiza innowacyjności projektu, analiza możliwości uzyskania dofinansowania projektu, przygotowanie biznesplanu);
 • Brokerstwa Innowacji;
 • networkingowego
  (pomoc w nawiązaniu kontaktów B+R);
 • monitoringu i ewaluacji;
 • marketingowego.