Dla przedsiębiorców

Niemal 80% przedsiębiorstw jest zainteresowanych poszerzeniem spektrum swojej działalności o współpracę B+R. W dobie stale rosnącej konkurencyjności innowacyjność jest warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku.

Innotechcentre wspiera przedsiębiorców poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym i akademickim oraz:

  • ocenę potencjału rynkowego przedsiębiorstwa i/lub produktu,
  • pozyskiwanie środków finansowych na współpracę B+R,
  • analizę rynku i konkurencji,
  • doradztwo dotyczące optymalizacji kosztów i opłacalności wdrożeń,
  • wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych MŚP,
  • transfer specjalistycznej technologii, wiedzy, know-how,
  • pomoc w tworzeniu spółek spin-off.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa każdego szczebla.