Dla naukowców

Poszukują Państwo możliwości komercjalizacji swoich dokonań naukowych? Są Państwo członkami zespołu badawczego poszukującymi możliwości współpracy B+R?

Innotechcentre wspiera naukowców w zakresie transferu nauki i technologii poprzez działania, jakie umożliwia unijny okres programowania 2014-2020:

  • nawiązywanie kontaktów na linii nauka-biznes,
  • pomoc w zakresie wdrażania prac badawczo-rozwojowych,
  • tworzenie strategii rozwoju i wdrażania technologii i wiedzy,
  • pomoc ekspercką dotyczącą ochrony prawnej własności intelektualnej, innowacyjności produktu (czy jego wynalazku) oraz analizy zdolności patentowej,
  • poszukiwanie przedsiębiorstw umożliwiających wykonanie rzetelnych badań,
  • organizowanie paneli eksperckich i konferencji naukowych,
  • wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania  działalności innowacyjnej i badań,
  • organizowanie konferencji i paneli eksperckich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy jednostki naukowe, instytucje naukowo-badawcze, instytucje publiczne oraz osoby prywatne.